ఇతర క్రీడలు

సోమవారం కోసం క్రిస్ డిక్సాన్ యొక్క ముఖ్యమైన చిట్కాలు: యుడోంట్‌డూడౌ 5-1 వద్ద డెలివరీ చేయగలరు

ఇతర క్రీడలు   |   January 31, 2020

సోమవారం కోసం క్రిస్ డిక్సాన్ యొక్క ముఖ్యమైన చిట్కాలు: యుడోంట్‌డూడౌ 5-1 వద్ద డెలివరీ చేయగలరు

న్యూ మార్కెట్ లోని అమ్మకాలలో మూడు రోజుల పాటు గుర్రాల తనిఖీతో పాటుగా జరుగుతున్న బిజీ రేసింగ్ టివి షెడ్యూలుతో గత వారం రోజుల పాటు నేను తీరిక లేకుండా ఉండిపోయాను.

దాని ఫలితంగా నిష్క్రియమైన స్థితిలో అభ్యాసం చేయాల్సి వచ్చింది, ఐతే మామూలు దినచర్యకు తిరిగి రావడానికి నేను కొంత కష్టపడ్డాను మరియు ఎయర్, రిపోన్ మరియు విండ్సర్ వద్ద నాలుగు ఎంపికల నుండి ఒకటి లేదా రెండు విజయాలను ఆశిస్తున్నాను.

ఏప్రిల్ లో లీసెస్టర్ లో ఒక మంచి సమయములో గెలుపుతో తిరిగి కనిపించేలా చేసుకుంటున్నప్పుడు రామెసెస్ ఒక గుర్రం లాగా కనిపించింది, మరియు మూడు ఔటింగులలో ఓడిపోయినప్పటికీ, ఈ స్థాయిలో అతడు ఆసక్తిదాయకమైన ఒక గుర్రాన్ని నిలుపుకున్నాడు.

తన తదుపరి ప్రారంభములో కార్లిస్లే వద్ద ట్రాక్ యొక్క తప్పు భాగంపై రేసింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బాగా అమరిక చేసుకొని, తర్వాతి సమయములో అదే కోర్సు వద్ద దిగువ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు అతడు సాధ్యతగా మరీ మృదువైన పరిస్థితులను గమనించాడు.

అయినప్పటికీ, 11 రోజుల క్రితం హేడాక్ వద్ద ఒక రేసులో ఒక బలమైన గట్టి ఒరవడి ముందు స్వేచ్ఛగా రేసింగ్ జరుగుతుండగా అతడు మంచి క్రమములో వెనుదిరిగి చూశాడు, అది ఆ గ్రేడ్ (అప్పటి నుండీ ఒక సార్వత్రిక స్ఫూర్తి విజేత రన్నర్-అప్) కొరకు ఒక ధృఢమైన చూపుగా ఉండింది మరియు ఇంకనూ ఒక చక్కని-వికలాంగ గుర్రముగా అగుపించింది.

వోల్వర్‌హ్యాంప్టన్ వద్ద బాగా వెనుకబడినప్పుడు ఈ కాలమ్ కొరకు అలక్స్ బాయ్ పని చేయలేని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, నిగెల్ టింక్లర్ ఒక పర్పుల్ ప్యాచ్ ని ఆనందిస్తున్నట్లుగా నేను గతవారము పేర్కొన్నాను.

రౌండ్హే పార్క్ శిక్షకుడి కొరకు సోమవారమునాడు వెళ్ళగలరని నేను ఆశిస్తున్నాను. హేడాక్ వద్ద రేస్ గుండా ట్యాంకింగ్ జరుగుతుండగా అతడు క్రితం సారి గెలవనందుకు దురదృష్టవంతుడిగా ఉన్నాడు (పైన చూడండి) ఐతే కొన్ని చక్కని-వికలాంగ గుర్రాలు పోరాడిన ఒక రేసులో లోపాలు కనిపించాలని ఎదురు చూశాడు కాబట్టి తన సవాలును ఆలస్యం చేసుకున్నాడు.

ఆ ప్రయత్నము వెనుక హ్యాండీక్యాపర్ చే 3 పౌండ్ల వరకూ త్రోసివేయబడినా, అతని గత గెలుపు కంటే అది 4 పౌండ్లు తక్కువ చక్కగా చూసుకోబడిన గుర్రముగానే మిగిలిపోయింది మరియు ఈ ట్రాక్ లో నాలుగు ప్రారంభాల నుండి రెండు గెలుపుల అతని రికార్డు కలిసొచ్చే అంశము.

ప్రధానంగా బహిర్గతమైన లేదా పరిమిత గుర్రాలు పోటీ పడిన ఒక రేసులో, టేవస్ బాగా నిలిచింది మరియు చిన్న అసమానతలు ఉన్నప్పటికీ విలువైనదిగా కనిపించింది.

కెంప్టన్ లో అన్ని వాతావరణాలపై మూడు ఔటింగుల్లోనూ తక్కువ ప్రదర్శన చూపి (అన్ని వాతావరణాలపై ఆద్యుడు తక్కువ రికార్డు కలిగి ఉండి) ఎప్పుడూ లేని విధంగా మూడోస్థానికి దగ్గరగా (నాలుగో స్థానములో తదుపరి సమయం గడిచిపోయిన విజేతతో) ఒక అంతరాయపు మార్గం ముందుండగా ట్యాంక్ లో బండిల్స్ మిగిలిపోగా ఒక రేసును ముగిస్తూ, 11 వారాల విరామం అనంతరం గత నెలలో యార్మౌత్ వద్ద అతడు ఒక పెద్ద ముందడుగు వేశాడు.